Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Grzyby - o naszym blogu

Zbieractwo grzybów było uprawiane od najdawniejszych czasów. Jednakże w ostatnich latach przybrało ono charakter masowy. Zbiera się grzyby nie tylko dla określonych korzyści: na użytek własny czy na przetwórstwo przemysłowe, ale traktuje się tę czynność jako relaks, a nawet swoiste hobby. Wraz ze zwiększającą się liczbą grzybiarzy wzrasta także liczba przypadków zatruć grzybami, nierzadko śmiertelnych. Wielu zbieraczy amatorów nie ma podstawowych nawet wiadomości dotyczących odróżniania gatunków grzybów i przyrządzania z nich różnych potraw i przetworów. 
Na rynku księgarskim brak jest wystarczającej ilości odpowiednich opracowań, atlasów czy ulotek. Brak jest także publikacji traktującej zagadnienie grzyboznawstwa w sposób całościowy, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy z tego zakresu. Oddając w ręce Czytelnika niniejszą książkę staraliśmy się przedstawić zarówno wiadomości z towaroznawstwa grzybów, jak i zasady sporządzania z nich przetworów i potraw. Jest to szczególnie istotne w wy…

Najnowsze posty

Jak rozpoznawać grzyby trujące?

Grzyby warunkowo jadalne

Grzyby trujące i niejadalne najczęściej występujące w Polsce

Grzyby jadalne najczęściej występujące w Polsce

Zatrucia grzybami

Sposoby zbierania grzybów

Miejsca i terminy zbierania grzybów

Budowa grzyba

Ogólne wiadomości o grzybach

Grzyby w żywieniu człowieka

Wartość odżywcza grzybów i ich wykorzystanie w żywieniu

Przetwory z grzybów